بیوگرافی کامل فرزانه ابوالهادی

متن کامل بیوگرافی فرزانه ابوالهادی

«فرزانه ابوالهادی» در آثاری همچون «طعم شیرین خیال»، «آسیاب مادری» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرزانه ابوالهادی

«فرزانه ابوالهادی» در آثاری همچون «طعم شیرین خیال»، «آسیاب مادری» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1393
0.0
1392
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرزانه ابوالهادی

آخرین مشارکت های کاربران