بیوگرافی کامل عباس خاندانی

متن کامل بیوگرافی عباس خاندانی

«عباس خاندانی» در آثاری همچون «طعم شیرین خیال» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عباس خاندانی

«عباس خاندانی» در آثاری همچون «طعم شیرین خیال» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عباس خاندانی

آخرین مشارکت های کاربران