بیوگرافی کامل سجاد پهلوان‌زاده

متن کامل بیوگرافی سجاد پهلوان‌زاده

«سجاد پهلوان‌زاده» در آثاری همچون «صدای پای باران»، «لاتاری»، «مصادره»، «دایان»، «ماجرای نیمروز»، «ایستاده در غبار»، «نفس»، «حبیب آقا»، «دور یا نزدیک»، «طعم شیرین خیال» به عنوان «تدوین‌گر»، «جانشین تهیه‌کننده»، «دستیار تدوین» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سجاد پهلوان‌زاده

«سجاد پهلوان‌زاده» در آثاری همچون «صدای پای باران»، «لاتاری»، «مصادره»، «دایان»، «ماجرای نیمروز»، «ایستاده در غبار»، «نفس»، «حبیب آقا»، «دور یا نزدیک»، «طعم شیرین خیال» به عنوان «تدوین‌گر»، «جانشین تهیه‌کننده»، «دستیار تدوین» حضور داشته است.

جوایز سجاد پهلوان‌زاده
جوایز سجاد پهلوان‌زاده
جوایز سجاد پهلوان‌زاده
سجاد پهلوان‌زاده در جشنواره های مختلف 6 بار کاندید شده و 3 بار برنده اطلاعات بیشتر

فیلموگرافی سجاد پهلوان‌زاده

(+ اضافه کردن اثر به سوابق سجاد پهلوان‌زاده)
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
8.4
1396
7.6
1396
0.0
1395
7.1
1395
6.0
1394
7.4
1394
7.0
1393
0.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.6
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سجاد پهلوان‌زاده