بیوگرافی کامل نیلوفر تنباکویی

متن کامل بیوگرافی نیلوفر تنباکویی

«نیلوفر تنباکویی» در آثاری همچون «قندون جهیزیه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نیلوفر تنباکویی

«نیلوفر تنباکویی» در آثاری همچون «قندون جهیزیه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.4
1,348,735,900 (تومان)
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نیلوفر تنباکویی

آخرین مشارکت های کاربران