بیوگرافی کامل ابوالفضل دیندار

متن کامل بیوگرافی ابوالفضل دیندار

«ابوالفضل دیندار» در آثاری همچون «آتیش بازی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ابوالفضل دیندار

«ابوالفضل دیندار» در آثاری همچون «آتیش بازی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.8
1392
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ابوالفضل دیندار

آخرین مشارکت های کاربران