بیوگرافی کامل محمدامین صاحب‌زاده

متن کامل بیوگرافی محمدامین صاحب‌زاده

«محمدامین صاحب‌زاده» در آثاری همچون «به وقت شام»، «رفتن»، «من»، «گاو زخمی»، «چند متر مکعب عشق» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدامین صاحب‌زاده

«محمدامین صاحب‌زاده» در آثاری همچون «به وقت شام»، «رفتن»، «من»، «گاو زخمی»، «چند متر مکعب عشق» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدامین صاحب‌زاده

آخرین مشارکت های کاربران