بیوگرافی کامل میلاد رحیمی

متن کامل بیوگرافی میلاد رحیمی

«میلاد رحیمی» در آثاری همچون «راه رفتن روی سیم»، «هجوم»، «عملیات ۷۴۷»، «گاهی به پشت سر نگاه کن»، «عصبانی نیستم»، «ماهی و گربه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی میلاد رحیمی

«میلاد رحیمی» در آثاری همچون «راه رفتن روی سیم»، «هجوم»، «عملیات ۷۴۷»، «گاهی به پشت سر نگاه کن»، «عصبانی نیستم»، «ماهی و گربه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های میلاد رحیمی

آخرین مشارکت های کاربران