بیوگرافی کامل ایران مسعودی

متن کامل بیوگرافی ایران مسعودی

«ایران مسعودی» در آثاری همچون «ماهی و برکه»، «ترانه»، «خوک»، «ترومای سرخ»، «مردن به وقت شهريور» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ایران مسعودی

«ایران مسعودی» در آثاری همچون «ماهی و برکه»، «ترانه»، «خوک»، «ترومای سرخ»، «مردن به وقت شهريور» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1397
0.0
1396
7.3
1396
7.0
1395
7.0
1392
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ایران مسعودی

آخرین مشارکت های کاربران