بیوگرافی کامل فاطمه مرتاضی

متن کامل بیوگرافی فاطمه مرتاضی

«فاطمه مرتاضی» در آثاری همچون «پرگار»، «کاتیوشا»، «درخونگاه»، «آسمان هوای باران دارد»، «گشت 2»، «سلام بمبئی»، «هیهات»، «آخرین بازی»، «استراحت مطلق»، «مردن به وقت شهريور»، «به خاطر پونه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فاطمه مرتاضی

«فاطمه مرتاضی» در آثاری همچون «پرگار»، «کاتیوشا»، «درخونگاه»، «آسمان هوای باران دارد»، «گشت 2»، «سلام بمبئی»، «هیهات»، «آخرین بازی»، «استراحت مطلق»، «مردن به وقت شهريور»، «به خاطر پونه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فاطمه مرتاضی

آخرین مشارکت های کاربران