بیوگرافی کامل حبیب‌الله الهیاری

متن کامل بیوگرافی حبیب‌الله الهیاری

«حبیب‌الله الهیاری» در آثاری همچون «نجات یافتگان»، «آن سوی مه»، «بی‌بی چلچله»، «نیکان و بچه غول»، «دو سرنوشت» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «مجری طرح»، «مدیر تولید»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حبیب‌الله الهیاری

«حبیب‌الله الهیاری» در آثاری همچون «نجات یافتگان»، «آن سوی مه»، «بی‌بی چلچله»، «نیکان و بچه غول»، «دو سرنوشت» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «مجری طرح»، «مدیر تولید»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

فیلموگرافی حبیب‌الله الهیاری

(+ اضافه کردن اثر به سوابق حبیب‌الله الهیاری)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1374
0.0
1364
0.0
1363
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1364
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1363
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حبیب‌الله الهیاری

آخرین مشارکت های کاربران