بیوگرافی کامل هادی بهروز

متن کامل بیوگرافی هادی بهروز

«هادی بهروز» در آثاری همچون «ماجرای نیمروز ، رد خون»، «لاتاری»، «ترور سرچشمه»، «بچه‌خور»، «ماجرای نیمروز»، «ایستاده در غبار» به عنوان «مدیر فیلمبرداری» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی هادی بهروز

«هادی بهروز» در آثاری همچون «ماجرای نیمروز ، رد خون»، «لاتاری»، «ترور سرچشمه»، «بچه‌خور»، «ماجرای نیمروز»، «ایستاده در غبار» به عنوان «مدیر فیلمبرداری» حضور داشته است.

جوایز هادی بهروز
جوایز هادی بهروز
جوایز هادی بهروز
هادی بهروز در جشنواره های مختلف 8 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های هادی بهروز

آخرین مشارکت های کاربران