بیوگرافی کامل مرتضی علی‌عباس‌میرزایی

در: ایران ، تهران ،

متن کامل بیوگرافی مرتضی علی‌عباس‌میرزایی

فعالیت در عرصه سینما را با ساخت فیلم کوتاه از اوایل دهه هشتاد آغاز کرد و در ادامه به بازیگری و کارگردانی در مدیوم سینما پرداخت. «انزوا» نخستین تجربه کارگردانی بلند میرزایی بر اساس فیلم‌نامه‌ای به قلم خودش است که با ساخت آن موفق به جلب توجه مخاطبانش شد.

متن کامل بیوگرافی مرتضی علی‌عباس‌میرزایی

فعالیت در عرصه سینما را با ساخت فیلم کوتاه از اوایل دهه هشتاد آغاز کرد و در ادامه به بازیگری و کارگردانی در مدیوم سینما پرداخت. «انزوا» نخستین تجربه کارگردانی بلند میرزایی بر اساس فیلم‌نامه‌ای به قلم خودش است که با ساخت آن موفق به جلب توجه مخاطبانش شد.

جوایز مرتضی علی‌عباس‌میرزایی
جوایز مرتضی علی‌عباس‌میرزایی
جوایز مرتضی علی‌عباس‌میرزایی
مرتضی علی‌عباس‌میرزایی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

فیلموگرافی مرتضی علی‌عباس‌میرزایی

( + اضافه کردن فیلم به سوابق مرتضی علی‌عباس‌میرزایی )
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1395
0.0
1381
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مرتضی علی‌عباس‌میرزایی

نقدهای مرتبط مرتضی علی‌عباس‌میرزایی

آخرین مشارکت های کاربران