بیوگرافی کامل علی‌رضا ثانی‌فر

متن کامل بیوگرافی علی‌رضا ثانی‌فر

«علی‌رضا ثانی‌فر» در آثاری همچون «تتو»، «گرفتار»، «خون خدا»، «سبز کله غازی»، «لتیان»، «هزارتو»، «سایه‌بان»، «آزاد به قید شرط»، «آخرین بار کی سحر را دیدی؟»، «پل خواب»، «شکاف»، «اتانازی»، «مرگ گرگ‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی‌رضا ثانی‌فر

«علی‌رضا ثانی‌فر» در آثاری همچون «تتو»، «گرفتار»، «خون خدا»، «سبز کله غازی»، «لتیان»، «هزارتو»، «سایه‌بان»، «آزاد به قید شرط»، «آخرین بار کی سحر را دیدی؟»، «پل خواب»، «شکاف»، «اتانازی»، «مرگ گرگ‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

جوایز علی‌رضا ثانی‌فر
جوایز علی‌رضا ثانی‌فر
جوایز علی‌رضا ثانی‌فر
علی‌رضا ثانی‌فر در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی‌رضا ثانی‌فر

آخرین مشارکت های کاربران