بیوگرافی کامل درسا بختیارنیا

متن کامل بیوگرافی درسا بختیارنیا

«درسا بختیارنیا» در آثاری همچون «ضربه فنی»، «زیر پای مادر»، «عمق میدان»، «در مدت معلوم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی درسا بختیارنیا

«درسا بختیارنیا» در آثاری همچون «ضربه فنی»، «زیر پای مادر»، «عمق میدان»، «در مدت معلوم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1397
7.0
1396
0.0
1393
7.2
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های درسا بختیارنیا

آخرین مشارکت های کاربران