بیوگرافی کامل سینا کرمانی‌زاده

متن کامل بیوگرافی سینا کرمانی‌زاده

«سینا کرمانی‌زاده» در آثاری همچون «صفر»، «رورانس»، «مثل بچه آدم»، «هنوز نه»، «حساسیت فصلی»، «فردا»، «عوارض خروج» به عنوان «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «اصلاح رنگ و نور» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سینا کرمانی‌زاده

«سینا کرمانی‌زاده» در آثاری همچون «صفر»، «رورانس»، «مثل بچه آدم»، «هنوز نه»، «حساسیت فصلی»، «فردا»، «عوارض خروج» به عنوان «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «اصلاح رنگ و نور» حضور داشته است.

جوایز سینا کرمانی‌زاده
جوایز سینا کرمانی‌زاده
جوایز سینا کرمانی‌زاده
سینا کرمانی‌زاده در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

فیلموگرافی سینا کرمانی‌زاده

(+ اضافه کردن اثر به سوابق سینا کرمانی‌زاده)
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
0.0
آماده اکران
0.0
1396
7.0
1395
0.0
1393
0.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1396
7.0
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سینا کرمانی‌زاده