متن کامل بیوگرافی مهدی قاسمی

«مهدی قاسمی» در آثاری همچون «ساخت ایران 2»، «آتش سبز»، «کاکادو»، «ردپایی بر شن»، «راز نرگس»، «شیخ بهایی»، «چشم عقاب»، «جای امن»، «دره هزار فانوس»، «بای سیکل ران»، «مرزی برای زندگی»، «زندانی 707»، «دوئل»، «نان، عشق، موتور 1000»، «شب دهم» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «دستیار دکور»، «گروه تعزیه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدی قاسمی

«مهدی قاسمی» در آثاری همچون «ساخت ایران 2»، «آتش سبز»، «کاکادو»، «ردپایی بر شن»، «راز نرگس»، «شیخ بهایی»، «چشم عقاب»، «جای امن»، «دره هزار فانوس»، «بای سیکل ران»، «مرزی برای زندگی»، «زندانی 707»، «دوئل»، «نان، عشق، موتور 1000»، «شب دهم» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «دستیار دکور»، «گروه تعزیه» حضور داشته است.

جوایز مهدی قاسمی
جوایز مهدی قاسمی
جوایز مهدی قاسمی
مهدی قاسمی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
9.2
1396
7.0
1386
7.0
1373
7.0
1366
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
7.1
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1377
7.0
1372
7.0
1372
7.7
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
0.0
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
0.0
1380
7.0
1377
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1382
6.8
1380
7.0
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1382
6.8
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1380
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدی قاسمی