بیوگرافی کامل نسرین بابایی

متن کامل بیوگرافی نسرین بابایی

«نسرین بابایی» در آثاری همچون «لیلاج»، «کوبار»، «فصل شکار»، «پایان رویاها»، «فراری»، «ناهید»، «قول»، «سکوت رعنا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نسرین بابایی

«نسرین بابایی» در آثاری همچون «لیلاج»، «کوبار»، «فصل شکار»، «پایان رویاها»، «فراری»، «ناهید»، «قول»، «سکوت رعنا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1397
7.0
1396
0.0
1395
7.0
1395
7.2
1394
7.2
3,781,793,000 (ریال)
1394
0.0
1393
0.0
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نسرین بابایی

آخرین مشارکت های کاربران