بیوگرافی کامل کاوه قاسم‌زاده

متن کامل بیوگرافی کاوه قاسم‌زاده

«کاوه قاسم‌زاده» در آثاری همچون «همه چیز برای فروش»، «بالکن»، «صدای منو می شنوید»، «بیوگرافی»، «هلن»، «مردی که اسب شد»، «روسی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کاوه قاسم‌زاده

«کاوه قاسم‌زاده» در آثاری همچون «همه چیز برای فروش»، «بالکن»، «صدای منو می شنوید»، «بیوگرافی»، «هلن»، «مردی که اسب شد»، «روسی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.6
1392
0.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.5
1395
7.0
1395
6.6
1394
5.1
1393
6.6
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1396
5.5
1395
7.0
1395
6.6
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کاوه قاسم‌زاده

آخرین مشارکت های کاربران