بیوگرافی کامل کارمن زکی

متن کامل بیوگرافی کارمن زکی

«کارمن زکی» در آثاری همچون «دایی جان ناپلئون» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کارمن زکی

«کارمن زکی» در آثاری همچون «دایی جان ناپلئون» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1355
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کارمن زکی