بیوگرافی کامل یاسمن آرامی

متن کامل بیوگرافی یاسمن آرامی

«یاسمن آرامی» در آثاری همچون «مرگ یزدگرد»، «آقای هیروگلیف» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی یاسمن آرامی

«یاسمن آرامی» در آثاری همچون «مرگ یزدگرد»، «آقای هیروگلیف» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.6
1360
7.0
1359
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های یاسمن آرامی

آخرین مشارکت های کاربران