بیوگرافی کامل محمد فضیله

Mohammad Fazileh

متولد: 14 فروردین 1357
در: اسپهان ، ،

متن کامل بیوگرافی محمد فضیله

دانش آموخته کارشناسی سینما در گرایش کارگردانی از دانشگاه سوره و کارشناسی ارشد تهیه کنندگی از دانشگاه صدا و سیما .مدرس فیلمبرداری

متن کامل بیوگرافی محمد فضیله

دانش آموخته کارشناسی سینما در گرایش کارگردانی از دانشگاه سوره و کارشناسی ارشد تهیه کنندگی از دانشگاه صدا و سیما .مدرس فیلمبرداری

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
0.0
اکران نشده
0.0
1397
6.9
1396
5.0
1396
6.9
1394
7.0
1392
7.0
1391
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1396
7.1
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
0.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد فضیله