بیوگرافی کامل سودابه آقاجانیان

متن کامل بیوگرافی سودابه آقاجانیان

«سودابه آقاجانیان» در آثاری همچون «کوچه و موزه»، «چشمان سیاه»، «فردا روز دیگری است»، «جای امن»، «بر بال فرشتگان»، «فروشنده» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سودابه آقاجانیان

«سودابه آقاجانیان» در آثاری همچون «کوچه و موزه»، «چشمان سیاه»، «فردا روز دیگری است»، «جای امن»، «بر بال فرشتگان»، «فروشنده» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

جوایز سودابه آقاجانیان
جوایز سودابه آقاجانیان
جوایز سودابه آقاجانیان
سودابه آقاجانیان در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
6.9
1381
7.0
1374
7.0
1372
7.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سودابه آقاجانیان

آخرین مشارکت های کاربران