بیوگرافی کامل علی آقاجانیان

متن کامل بیوگرافی علی آقاجانیان

«علی آقاجانیان» در آثاری همچون «شکار»، «گردو»، «عیاران و طراران» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی آقاجانیان

«علی آقاجانیان» در آثاری همچون «شکار»، «گردو»، «عیاران و طراران» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.2
1366
0.0
1366
0.0
1364
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی آقاجانیان

آخرین مشارکت های کاربران