بیوگرافی کامل حفیظه آویشن

متن کامل بیوگرافی حفیظه آویشن

«حفیظه آویشن» در آثاری همچون «قربانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حفیظه آویشن

«حفیظه آویشن» در آثاری همچون «قربانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.5
1370
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حفیظه آویشن

آخرین مشارکت های کاربران