بیوگرافی کامل بهمن احمری

متن کامل بیوگرافی بهمن احمری

«بهمن احمری» در آثاری همچون «زندان دیو»، «گل مریم» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهمن احمری

«بهمن احمری» در آثاری همچون «زندان دیو»، «گل مریم» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1369
7.0
1366
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهمن احمری