بیوگرافی کامل راضی امیری

متن کامل بیوگرافی راضی امیری

«راضی امیری» در آثاری همچون «سفر سرخ» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی راضی امیری

«راضی امیری» در آثاری همچون «سفر سرخ» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1379
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های راضی امیری