بیوگرافی کامل زینب انتظام

متن کامل بیوگرافی زینب انتظام

«زینب انتظام» در آثاری همچون «قربانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی زینب انتظام

«زینب انتظام» در آثاری همچون «قربانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.5
1370
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های زینب انتظام

آخرین مشارکت های کاربران