بیوگرافی کامل هادی بافکر

متن کامل بیوگرافی هادی بافکر

«هادی بافکر» در آثاری همچون «قربانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی هادی بافکر

«هادی بافکر» در آثاری همچون «قربانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.5
1370
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های هادی بافکر