بیوگرافی کامل ابراهیم بحرالعلومی

متن کامل بیوگرافی ابراهیم بحرالعلومی

«ابراهیم بحرالعلومی» در آثاری همچون «زمهریر»، «سایه وحشت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ابراهیم بحرالعلومی

«ابراهیم بحرالعلومی» در آثاری همچون «زمهریر»، «سایه وحشت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلموگرافی ابراهیم بحرالعلومی

(+ اضافه کردن اثر به سوابق ابراهیم بحرالعلومی)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1388
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ابراهیم بحرالعلومی

آخرین مشارکت های کاربران