بیوگرافی کامل محمدعلی خجسته

متن کامل بیوگرافی محمدعلی خجسته

«محمدعلی خجسته» در آثاری همچون «گل مریم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدعلی خجسته

«محمدعلی خجسته» در آثاری همچون «گل مریم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1366
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدعلی خجسته

آخرین مشارکت های کاربران