بیوگرافی کامل مسعود کرامتی

Masoud Keramati

در: ایران ، تهران ، تهران

متن کامل بیوگرافی مسعود کرامتی

سینما را در کنار ملاقلی‌پور و با دستیاری آغاز کرد، اما آموزه‌های تیاتری‌اش به او کمک کرد تا در فیلم سینمایی «سفر به چزابه» به خوبی از پس نقش خود برآید. عروسک‌گردان «شهر موش‌ها»و بازیگر چندین فیلم سینمایی کودک که اقبالش در کارگردانی بیشتر از دیگر رشته‌های سینمایی است. دریافت چندین پروانه زرین برای کارگردانی و نویسندگی فیلم‌های کودک از جشنواره رشد گواه این مدعاست. نگاه فانتزی‌اش در کارگردانی آثار کودک و نوجوان از موفق‌ترین کارش «پاتال و آرزوهای بزرگ» آغاز شد و تا تله فیلم‌های اخیرش «فقط بیست» ادامه داشت.

متن کامل بیوگرافی مسعود کرامتی

سینما را در کنار ملاقلی‌پور و با دستیاری آغاز کرد، اما آموزه‌های تیاتری‌اش به او کمک کرد تا در فیلم سینمایی «سفر به چزابه» به خوبی از پس نقش خود برآید. عروسک‌گردان «شهر موش‌ها»و بازیگر چندین فیلم سینمایی کودک که اقبالش در کارگردانی بیشتر از دیگر رشته‌های سینمایی است. دریافت چندین پروانه زرین برای کارگردانی و نویسندگی فیلم‌های کودک از جشنواره رشد گواه این مدعاست. نگاه فانتزی‌اش در کارگردانی آثار کودک و نوجوان از موفق‌ترین کارش «پاتال و آرزوهای بزرگ» آغاز شد و تا تله فیلم‌های اخیرش «فقط بیست» ادامه داشت.

جوایز مسعود کرامتی
جوایز مسعود کرامتی
جوایز مسعود کرامتی
مسعود کرامتی در جشنواره های مختلف 4 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

شناخته شده با

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1381
0.0
1381
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1364
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.5
1368
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مسعود کرامتی