بیوگرافی کامل امیر خوش‌خرام

متن کامل بیوگرافی امیر خوش‌خرام

«امیر خوش‌خرام» در آثاری همچون «گرداب سکندر»، «شاهین طلایی» به عنوان «کارگردان»، «جلوه‌های ویژه بصری» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیر خوش‌خرام

«امیر خوش‌خرام» در آثاری همچون «گرداب سکندر»، «شاهین طلایی» به عنوان «کارگردان»، «جلوه‌های ویژه بصری» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1372
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیر خوش‌خرام

آخرین مشارکت های کاربران