بیوگرافی کامل شعبان رنگی‌وند

متن کامل بیوگرافی شعبان رنگی‌وند

«شعبان رنگی‌وند» در آثاری همچون «تماس شیطانی»، «دو نفر و نصفی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شعبان رنگی‌وند

«شعبان رنگی‌وند» در آثاری همچون «تماس شیطانی»، «دو نفر و نصفی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1371
5.0
1370
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شعبان رنگی‌وند

آخرین مشارکت های کاربران