بیوگرافی کامل مهرداد روشنایی

متن کامل بیوگرافی مهرداد روشنایی

«مهرداد روشنایی» در آثاری همچون «گمشده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهرداد روشنایی

«مهرداد روشنایی» در آثاری همچون «گمشده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1364
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهرداد روشنایی

آخرین مشارکت های کاربران