بیوگرافی کامل گوربال سینگ

متن کامل بیوگرافی گوربال سینگ

«گوربال سینگ» در آثاری همچون «تحفه‌ها»، «دایی جان ناپلئون» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی گوربال سینگ

«گوربال سینگ» در آثاری همچون «تحفه‌ها»، «دایی جان ناپلئون» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1366
7.0
1355
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های گوربال سینگ

آخرین مشارکت های کاربران