بیوگرافی کامل عباس شجاع

متن کامل بیوگرافی عباس شجاع

«عباس شجاع» در آثاری همچون «حبیب آقا»، «فصل فراموشی فریبا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عباس شجاع

«عباس شجاع» در آثاری همچون «حبیب آقا»، «فصل فراموشی فریبا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1393
7.0
1392
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عباس شجاع