بیوگرافی کامل شاداب شهلایی

متن کامل بیوگرافی شاداب شهلایی

«شاداب شهلایی» در آثاری همچون «بر بال فرشتگان»، «دو نفر و نصفی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شاداب شهلایی

«شاداب شهلایی» در آثاری همچون «بر بال فرشتگان»، «دو نفر و نصفی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1371
5.0
1370
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شاداب شهلایی

آخرین مشارکت های کاربران