بیوگرافی کامل اکبر صادقی

متن کامل بیوگرافی اکبر صادقی

«اکبر صادقی» در آثاری همچون «اجاره‌نشین‌ها»، «ناخدا»، «آقای زرنگ»، «سرحد»، «آلما»، «سیمرغ»، «دبیرستان»، «بالاش»، «در محاصره»، «شیطان / شمر»، «مادرجونم عاشق شده»، «زنبور کارگر»، «جستجو در جزیره»، «بدلکاران»، «مزدوران»، «میرم بابا بخرم»، «پسرخوانده»، «بی‌حجاب»، «قادر»، «عنتر و منتر»، «تیرانداز»، «دو آقای باشخصیت»، «جنجال»، «ترکمن»، «عروس پابرهنه»، «ابرمرد»، «نامحرم»، «کاکاسیاه»، «حریص»، «مترس»، «خاطرخواه»، «ضربه طوفان» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «دستیار کارگردان»، «جانشین مدیر تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اکبر صادقی

«اکبر صادقی» در آثاری همچون «اجاره‌نشین‌ها»، «ناخدا»، «آقای زرنگ»، «سرحد»، «آلما»، «سیمرغ»، «دبیرستان»، «بالاش»، «در محاصره»، «شیطان / شمر»، «مادرجونم عاشق شده»، «زنبور کارگر»، «جستجو در جزیره»، «بدلکاران»، «مزدوران»، «میرم بابا بخرم»، «پسرخوانده»، «بی‌حجاب»، «قادر»، «عنتر و منتر»، «تیرانداز»، «دو آقای باشخصیت»، «جنجال»، «ترکمن»، «عروس پابرهنه»، «ابرمرد»، «نامحرم»، «کاکاسیاه»، «حریص»، «مترس»، «خاطرخواه»، «ضربه طوفان» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «دستیار کارگردان»، «جانشین مدیر تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.8
1365
0.0
1352
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1389
0.0
1375
0.0
1372
0.0
1366
7.0
1365
7.0
1362
0.0
1360
0.0
1358
0.0
1355
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1398
0.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1376
0.0
1372
0.0
1365
6.8
1353
0.0
1352
0.0
1352
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1353
7.0
1353
7.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1351
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1372
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اکبر صادقی