بیوگرافی کامل امین ایمانی

متن کامل بیوگرافی امین ایمانی

«امین ایمانی» در آثاری همچون «از یادها رفته»، «رسوایی 2»، «عمق میدان»، «سی و نه هفته»، «با من از عشق بگو»، «کلاه پهلوی»، «روز روشن»، «اخراجی ها 3»، «ملکوت»، «یکی از ما دو نفر»، «اخراجی‌ها 2» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امین ایمانی

«امین ایمانی» در آثاری همچون «از یادها رفته»، «رسوایی 2»، «عمق میدان»، «سی و نه هفته»، «با من از عشق بگو»، «کلاه پهلوی»، «روز روشن»، «اخراجی ها 3»، «ملکوت»، «یکی از ما دو نفر»، «اخراجی‌ها 2» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امین ایمانی

آخرین مشارکت های کاربران