بیوگرافی کامل میلاد عراقی

متن کامل بیوگرافی میلاد عراقی

«میلاد عراقی» در آثاری همچون «قربانی»، «پاییزان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی میلاد عراقی

«میلاد عراقی» در آثاری همچون «قربانی»، «پاییزان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.5
1370
7.0
1366
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های میلاد عراقی

آخرین مشارکت های کاربران