بیوگرافی کامل اصغر رسولی

متن کامل بیوگرافی اصغر رسولی

«اصغر رسولی» در آثاری همچون «ماهی سیاه کوچولو»، «باغ قرمز»، «آینه»، «شوکران»، «ننه لالا و فرزندانش»، «بوی خوش زندگی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اصغر رسولی

«اصغر رسولی» در آثاری همچون «ماهی سیاه کوچولو»، «باغ قرمز»، «آینه»، «شوکران»، «ننه لالا و فرزندانش»، «بوی خوش زندگی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.0
1393
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.3
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1393
7.0
1377
7.0
1375
7.0
1373
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اصغر رسولی