بیوگرافی کامل مهدی اسکندری

متن کامل بیوگرافی مهدی اسکندری

«مهدی اسکندری» در آثاری همچون «شانس عشق تصادف»، «ما همه خوبیم»، «اسپاگتی در هشت دقیقه»، «قرارگاه مسکونی»، «سال های دور از خانه»، «نفس»، «شیار ۱۴۳»، «ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه»، «خوابم می‌آد»، «نفوذی»، «مخمصه»، «دست‌های خالی»، «چند روز بعد...»، «اقلیما»، «من و دبورا»، «رقص پرواز»، «ماهی‌ها عاشق می‌شوند»، «قدمگاه»، «دیوانه ای از قفس پرید»، «رنجر» به عنوان «بازیگر»، «امور مالی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدی اسکندری

«مهدی اسکندری» در آثاری همچون «شانس عشق تصادف»، «ما همه خوبیم»، «اسپاگتی در هشت دقیقه»، «قرارگاه مسکونی»، «سال های دور از خانه»، «نفس»، «شیار ۱۴۳»، «ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه»، «خوابم می‌آد»، «نفوذی»، «مخمصه»، «دست‌های خالی»، «چند روز بعد...»، «اقلیما»، «من و دبورا»، «رقص پرواز»، «ماهی‌ها عاشق می‌شوند»، «قدمگاه»، «دیوانه ای از قفس پرید»، «رنجر» به عنوان «بازیگر»، «امور مالی» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدی اسکندری

آخرین مشارکت های کاربران