بیوگرافی کامل فرید فرهادپور

متن کامل بیوگرافی فرید فرهادپور

«فرید فرهادپور» در آثاری همچون «پیک جنگل»، «عشق و خشونت»، «کمین»، «رقیب»، «عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرید فرهادپور

«فرید فرهادپور» در آثاری همچون «پیک جنگل»، «عشق و خشونت»، «کمین»، «رقیب»، «عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرید فرهادپور

آخرین مشارکت های کاربران