بیوگرافی کامل اسفندیار ماوندادی

متن کامل بیوگرافی اسفندیار ماوندادی

«اسفندیار ماوندادی» در آثاری همچون «شام آخر»، «کمیته مجازات»، «آخرین تلاش / قهرمان»، «سایه خیال»، «زرد قناری»، «تحفه‌ها»، «پشت و خنجر»، «تازه عروس»، «سوته‌دلان»، «جمعه»، «شب آفتابی»، «فریاد زیر آب»، «ماهی‌ها در خاک می‌میرند»، «نقص فنی»، «چلچراغ»، «صمد خوشبخت می‌شود»، «خانه خراب»، «صمد و سامی، لیلا و لیلی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اسفندیار ماوندادی

«اسفندیار ماوندادی» در آثاری همچون «شام آخر»، «کمیته مجازات»، «آخرین تلاش / قهرمان»، «سایه خیال»، «زرد قناری»، «تحفه‌ها»، «پشت و خنجر»، «تازه عروس»، «سوته‌دلان»، «جمعه»، «شب آفتابی»، «فریاد زیر آب»، «ماهی‌ها در خاک می‌میرند»، «نقص فنی»، «چلچراغ»، «صمد خوشبخت می‌شود»، «خانه خراب»، «صمد و سامی، لیلا و لیلی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اسفندیار ماوندادی

آخرین مشارکت های کاربران