بیوگرافی کامل منصور مجلسی

متن کامل بیوگرافی منصور مجلسی

«منصور مجلسی» در آثاری همچون «زرد قناری»، «شرایط عینی»، «خارج از محدوده»، «محموله» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منصور مجلسی

«منصور مجلسی» در آثاری همچون «زرد قناری»، «شرایط عینی»، «خارج از محدوده»، «محموله» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1367
7.0
1366
5.7
1366
7.0
1366
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منصور مجلسی

آخرین مشارکت های کاربران