بیوگرافی کامل پرویز مظهر

متن کامل بیوگرافی پرویز مظهر

«پرویز مظهر» در آثاری همچون «جعفرخان از فرنگ برگشته» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پرویز مظهر

«پرویز مظهر» در آثاری همچون «جعفرخان از فرنگ برگشته» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.3
1366
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پرویز مظهر