بیوگرافی کامل فرزین مهدی‌پور

متن کامل بیوگرافی فرزین مهدی‌پور

«فرزین مهدی‌پور» در آثاری همچون «مثل های خودمانی»، «عطوفت آبی»، «راه شیری»، «بزرگ خیلی بزرگ»، «صله سحر»، «عکاسخانه»، «روز دیدنی»، «انفجار در اتاق عمل» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرزین مهدی‌پور

«فرزین مهدی‌پور» در آثاری همچون «مثل های خودمانی»، «عطوفت آبی»، «راه شیری»، «بزرگ خیلی بزرگ»، «صله سحر»، «عکاسخانه»، «روز دیدنی»، «انفجار در اتاق عمل» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
اکران نشده
0.0
پخش شده
0.0
اکران نشده
0.0
1394
0.0
1390
7.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1370
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرزین مهدی‌پور

آخرین مشارکت های کاربران