بیوگرافی کامل مهدی میری

متن کامل بیوگرافی مهدی میری

«مهدی میری» در آثاری همچون «ساخت ایران 2»، «دلدادگان»، «در وجه حامل»، «سد معبر»، «گمشده»، «بارکد» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «مسئول هنروران» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدی میری

«مهدی میری» در آثاری همچون «ساخت ایران 2»، «دلدادگان»، «در وجه حامل»، «سد معبر»، «گمشده»، «بارکد» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «مسئول هنروران» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
9.2
1396
7.5
1396
7.0
1396
7.1
1395
0.0
1364
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1395
5.8
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.8
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدی میری