بیوگرافی کامل حاتم هاشمی

متن کامل بیوگرافی حاتم هاشمی

«حاتم هاشمی» در آثاری همچون «قربانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حاتم هاشمی

«حاتم هاشمی» در آثاری همچون «قربانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.5
1370
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حاتم هاشمی