بیوگرافی کامل خسرو هریتاش

متن کامل بیوگرافی خسرو هریتاش

«خسرو هریتاش» در آثاری همچون «محکوم بی‌گناه»، «به یاد»، «سرایدار(خواب‌نامه رحمان)»، «ملکوت»، «برهنه تا ظهر با سرعت»، «آدمک»، «ضربت» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «تدوین‌گر»، «موسیقی متن»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی خسرو هریتاش

«خسرو هریتاش» در آثاری همچون «محکوم بی‌گناه»، «به یاد»، «سرایدار(خواب‌نامه رحمان)»، «ملکوت»، «برهنه تا ظهر با سرعت»، «آدمک»، «ضربت» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «تدوین‌گر»، «موسیقی متن»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.7
1332
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1356
7.0
1355
7.0
1355
7.0
1355
0.0
1350
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1356
7.0
1355
7.0
1355
7.0
1355
0.0
1350
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1355
7.0
1355
7.0
1355
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1350
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1343
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های خسرو هریتاش

آخرین مشارکت های کاربران